Інструкція по підключенню камер до ПЗ ЛІНІЯ

У даній статті запропонована схема підключення камери до ПЗ «Линия» і не розглядається загальний порядок роботи з ПЗ.

Запуск ПЗ і додавання нового пристрою

В даному розділі установка ПЗ «Лінія» не розглядається. Передбачається, що користувач має необхідні навички і досвід роботи з ПК і може самостійно провести установку зазначеного програмного продукту.

Запуск ПЗ«Линия»

Запустіть встановлену на комп'ютер ПЗ «Линия».

Натисніть на кнопку «Администрирование»

Далі:

- Натисніть на кнопку "Настройка подключения".

- У вікні «подключение к IP-камере», введіть відповідні камері:

  • IP адрес, наприклад,192.168.0.123.
  • Порт підключения 80, наприклад.
  • Пароль до камери 123456.

Детальна інформація щодо підключення доступна в індивідуальних інструкціях до кожної моделі камер на нашому сайті.

Далі натисніть на кнопку «Принять»

Для прикладу на малюнку показаний інтерфейс ПЗ «Линия» з доданою IP камерою BSP-ВO 50-VF-01.

Підключення IP камери по RTSP.

Існує альтернативний спосіб підключення камери спостереження через потік RTSP. Для цього у вікні IP адреса ввести RTSP посилання для основного потоку, наприклад rtsp://192.168.0.123:554/mpeg4

-- Порт 80

-- Активуйте другий потік,

-- Aктивуйте налаштування «Перекодировать источник»

-- Натисніть кнопку «Применить»,

-- Натисніть кнопку «Сохранить и выйти».